Toezegging wethouder Damen over 250 euro subsidie voor straatfeest of -bbq bewaarheid.

In juli kwam meldde de wethouder dat zij van plan was voor kleine wijkinitiatieven een subsidie beschikbaar te stellen, het zou dan gaan om een straatfeest of buurtbarbeque. Er zouden niet of nauwelijks voorwaarden worden gesteld, behalve dat een flink deel van wijk of straat erbij betrokken moet zijn.

Afgelopen dinsdag stemde de gemeenteraad, na een flinke discussie met name over de financiĆ«le kant, in met het plan. Voor komend jaar kunnen we dus gebruik maken van die regeling. Zodra de aanvraagprocedure duidelijk is – de gemeentewebstek is nu beperkt beschikbaar wegens onderhoud en verhuizing – zullen we u dat melden.