Parkeervisie: de nieuwste versie

Na de inspraakronde van afgelopen maanden heeft het gemeentebestuur een bijgestelde parkeervisie gepresenteerd. Het document kunt u hier vinden. Voor wat de Mors betreft zult u er weinig aanpassingen vinden, maar er zijn behoorlijk wat aandachtspunten en die zullen we in de komende editie van Morsetekens voor u bespreken.

De terminologie voor wat betreft de zone-indeling is wat bijzonder als we dat op de Mors betrekken. Bijgaand plaatje toont de Mors in twee stukken gedeeld: licht bruin voor zone IIIB en licht blauw voor zonder IV:

  • Zone IIIB betreft de Lage Mors en de Bockhorst. Het rapport spreekt hier van de “tweede schil rond de binnenstad met veel verschillende functies. Naast een woonfunctie heeft het gebied ook functies die bezoekers aantrekken. Denk aan sportvoorzieningen, religieuze gebouwen en detailhandel. Deze functies veroorzaken een substantieel autogebruik, bijvoorbeeld voor het vervoer van personen of goederen.” Met een beetje goede wil kun je dit wel vinden voor het onderste stukje van de Lage Mors bij de spoorlijn maar daar blijft het bij. Er is ook wat detailhandel in de Lage Mors maar die is zeer lokaal gericht.
  • Zone IV betreft de Hoge Mors met Koppelsteijn. Het rapport spreekt hier van “het overgangsgebied dat grenst aan de tweede schil rond de binnenstad. Het gebied bestaat grotendeels uit hoogbouw (portiekflats). Daardoor heeft het gebied relatief veel openbaar groen. Parkeren gebeurt meestal geclusterd. Parkeerterreinen in de omgeving van de flatgebouwen bieden tientallen tot honderden openbare parkeerplaatsen.” Afgezien van het vele openbaar groen dat we nog hebben, mede dankzij de sportvelden, klopt dit nauwelijks. Het slaat veel meer op Leiden Zuid-West, maar daar verschilt de Mors juist zo van.

Als we dat vergelijken met wat het rapport de woonwijken (donkerblauw, V) noemt, de Stevenshof, Merenwijk en Roomburg, dan komt de beschrijving veel beter overeen: “Vanuit de woonwijken is de afstand tot de binnenstad het grootst. De wijken hebben een beperkte aansluiting op het openbaar vervoer. Dit geldt zowel voor de bus als voor de trein.” Bij het grootste gedeelte van de Mors pas eigenlijk de term woonwijk, hoewel door historische groei er eigenlijk sprake is van vier woonwijkjes: Lage Mors, Hoge Mors, de Bockhorst en Koppelsteijn. De verhouding hoog/laagbouw is vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Merenwijk.

Hoewel de omschrijvingen bijzonder slecht passen is het plan voor het parkeerregime voor de komende jaren passend. Het lijkt er op dat die vreemde indeling van de Mors tot doel heeft om het parkeerregime goed te kunnen toepassen: een beetje lapwerk dus. Inderdaad ondervinden met name de bewoners in de buurt van de Plesmanlaan parkeer-overlast van werkenden maar ook van bijvoorbeeld Naturalisbezoekers. Van de mensen die daar wonen mag het regime in het weekeinde ook wel wat strenger. Ook het parkeren bij het Diamantplein staat nu al onder druk, ook door werkenden die hier gratis parkeren en dan de bus naar de stad nemen. En dan zijn er de toekomstige bouwplannen, zoals bijvoorbeeld Plesmanlaan 100 die de nodige parkeerzorgen met zich mee brengen.

Concluderend: voor de Mors is een totaalvisie nodig en niet een die beperkt is tot verkeer, parkeren, of wel ander deelbelang dan ook. Het wordt hoog tijd dat het gemeentebestuur hier nota van neemt!