Gebiedvisie Vondelkwartier

In het ontwerp-ontwikkelperspectief voor de Mors is een apart hoofdstuk ingeruimd voor het Vondelkwartier, waar nu de schaatshal staat en waar – naast de torens van Karstens en Teekens en van Heerema – twee autobedrijven zijn te vinden. Dat de schaatshal op termijn zou verdwijnen was al eerder bekend, dat de autobedrijven zouden moeten inkrimpen minder, zie ook het stukje in het Leids Dagblad.

Het gemeentebestuur heeft onder de bewoners een uitnodigingbrief verspreid om deel te nemen aan een online-enquete. Deze is tot 7 juni bereikbaar via doemee.leiden.nl . De informatie over de plannen is hier te vinden. Ook zijn er mogelijkheden om telefonisch contact op te nemen.