Inspraak op Ontwerp-ontwikkelperspectief De Mors

Op 12 mei 2020  heeft het college van B en W van Leiden het Ontwerp-ontwikkelperspectief  De  Mors  ‘Meer  Mors,  Mooi  voor Iedereen’ voor inspraak vastgesteld.

Toelichting

Er gebeurt de komende jaren veel in deze karakteristieke wijk De Mors bestaande uit de Hoge Mors, De Lage Mors en Transvaal. Op verschillende plekken komen er extra woningen bij. Er is meer vraag naar passende  voorzieningen  zoals  sporten  en  onderwijs  en  een  goede  ontsluiting  van  de  wijk.  Er  wordt  geïnvesteerd  in  het  Diamantplein en omgeving en in infrastructuur  voor  warmte  en  riolering.  Daarmee  wordt gelijk aandacht besteed aan de herinrichting  van  de  openbare  ruimte.  Dit  vraagt om een visie op het gebied voor de toekomst.  Daarom  is  er  een  Ontwerp-ontwikkelperspectief  voor  De  Mors  gemaakt. Het ontwikkelperspectief is tot stand  gekomen  in  samenwerking  met  bewoners, ondernemers en andere betrokkenen. Uitgangspunt daarbij is dat de kwaliteiten die de wijk heeft behouden blijven en  dat  nieuwe  investeringen  in  de  wijk  bijdragen aan de opgaven die er liggen.

Inzage

Het  Ontwerp-ontwikkelperspectief  De  Mors is van maandag 18 mei 2020 tot en met maandag 29 juni 2020 in te zien in  het  Stadskantoor,  Bargelaan  190. Geopend maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur, donderdag ook van 17.00-20.00 uur en  zaterdag  9.00-13.00  uur.  Digitaal  is  Ontwerp-ontwikkelperspectief  De  Mors  in te zien via deze link (redactie: het is een groot bestand; meer informatie kunt u hier vinden, onder het tabje “documenten”.).

Inspraak

Gedurende de periode van de terinzagelegging  kunnen  inspraakreacties  worden  ingediend.  Schriftelijke  reacties  kunt  u  sturen aan het College van B en W, postbus 9100, 2300 PC  Leiden of via www.leiden.nl/inspraak   onder   vermelding   van   ‘Ontwerp-ontwikkelperspectief De Mors’ en/of  het  zaaknummer  (Z/20/1513352).  Voor  het  indienen  van  een  mondelinge  inspraakreactie  kunt  u  bellen  naar  het  Klant Contact  Centrum,  maandag  t/m  vrijdag 8.30-17.00 uur, tel. 14 071 (Leiden, keuze 4).

Informatie

Meer informatie bij de gemeente Leiden tel. 14  071 (Leiden, keuze 4 – ma t/m vr 8.30-17.00 uur).