Leiden duurzaam bereikbaar: inspraak op het beleidsprogramma

In de afgelopen maanden zijn er acties geweest om nieuw beleid rond het thema Leiden Fietsstad te ontwikkelen. Zo was daar in januari de Leidse Fiets 10 Daagse. Inmiddels is een beleidsnota geschreven die na de inspraakperiode van nu tot 9 juli wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wat betekent de nota voor de Mors?

  • Er worden een aantal knelpunten aangegeven in het rapport, maar daar komt bijvoorbeeld de kruising van de Plesmanlaan met de Vondellaan – waar toch regelmatig ongemakkelijke situaties ontstaan – niet op voor. Ook de kruising van de Damlaan met de Lelylaan wordt niet genoemd. Beiden maken overigens wel deel uit van een in de nota genoemde belangrijke fietsroute van de Stevenshof naar het station.
  • De verbinding tussen de Hoge Mors en het Werninkterrein wordt als ontbrekende schakel gezien en ook die tussen het Werninkterrein en de Vinkweg. Als die twee verbindingen er zijn zou dat een aardige alternatieve route naar station de Vink kunnen zijn.
  • Als toekomstige fietsstraten – auto te gast – worden genoemd de Damlaan en de Agaatlaan. De van Ravelingenstraat is al gerealiseerd.
  • Verkeerslichten worden niet voorzien voor de Mors, maar wat er precies gaat gebeuren bij de Morsweg in de buurt van de Rijnzichtbrug blijft onduidelijk. Dat het stuk Morsweg tussen de Lage Morsweg en de brug in het spitsuur redelijk druk is wordt niet als zodanig in de nota opgemerkt.

Wellicht moet u de beleidsnota eens doornemen. U kunt hem hier vinden. Als u wilt reageren op de nota dan kunt u dat hier doen.

Ger Koper