Nieuwbouw terrein Maranathekerk een stap dichterbij

In de stadskrant van afgelopen week stond een melding met de cryptische aanduiding “Anterieure overeenkomst Dijkstraat 2/2A”. Wat er mee bedoelt wordt, is dat er een financiële overeenkomst tussen de gemeente en toekomstige  bouwer, Ouwehand Bouw Groep B.V., is gesloten over de wettelijk verplichte onderzoeken, bijvoorbeeld aan de bodem, die nodig zijn voordat de aanvraag voor een bouwvergunning kan worden behandeld. Mocht u daar meer over willen weten, dan kunt u de overeenkomst inzien op het Stadskantoor.

Het is ons nog niet bekend of er vanuit de directe omgeving een begeleidingscommissie is ingesteld, zoals dat wel bij de Robijnhof is gebeurd. Die zou kunnen meepraten over overlast en verkeersstromen. Zeker met de scholen en de vele laagbouw in de buurt geen overbodige luxe.