Vergunning renovatie winkelcentrum Diamantplein verleend, maar …

Als de komende zes weken geen bezwaren worden ingediend, dan is de weg vrij voor de verbouwing. De plannen zijn maar op details aangepast: de laad-los lokatie van Jumbo blijft toch gehandhaafd op de huidige locatie en de toedeling van de winkelruimtes, units, is wat veranderd: er zijn minder “overige” winkels.

Nu is het aan de gemeente om plannen te maken voor de directe omgeving. De ontwerpgroep, waar een flink aantal geïnteresseerde buurtbewoners zich voor hebben ingeschreven, wacht met spanning en wellicht enig ongeduld op de uitnodiging om daadwerkelijk mee te denken. De gemeente heeft spoedige aktie beloofd!