Nóg een vuilcontainer er bij?

Er is al een bruine bak voor groente, fruit en tuinafval (GFT), een rode voor klein chemisch afval en een groene voor restafval. Van al dat andere afval moet nu het papier beter gescheiden worden, dus dit najaar krijgen we er een met een blauw deksel bij. Eens in de vier weken worden ze geleegd.

Op zich klinkt dat als een mooi initiatief van de gemeente om afval opnieuw te gebruiken. Het wordt wat vreemder als we ons realiseren dat toch niet zo lang geleden het bericht kwam dat scholen en verenigingen geen geld meer konden krijgen voor het door hun opgehaalde oud papier. Het was voor hen een mooie manier om een extra centje in de kas te krijgen. Bovendien had het een opvoedende waarde: kinderen werden aktief betrokken bij een recyclingsinitiatief.

Kennelijk is het de bedoeling dat we allemaal er bij betrokken worden. Hoewel, dat is ook niet helemaal waar want de nieuwe afvalregeling geldt alleen voor hen die nog gebruik maken van minicontainers en niet voor de mensen die aangewezen zijn op de afvalcontainers in de straat. Vandaar ook dat de papiercontainers op straat gewoon blijven staan. Misschien puilen die na de invoering van de papiercontainers in het najaar niet zo snel na het legen weer uit!

Ger Koper