Gebiedsvisie Vondelkwartier en resultaten enquête beschikbaar

De belangrijkste conclusie is dat de behoefte aan extra woningen in de buurt en de stad wordt gezien, maar dat een groot deel van de respondenten zorgen heeft over met name de hoogbouw die mogelijk wordt gemaakt in het Vondelkwartier. Er worden ook voordelen van de ontwikkeling gezien; een kans om meer groen aan het gebied toe te voegen en bijvoorbeeld de kans om een aantal voorzieningen toe te voegen.

Lees hier meer!