Nieuwe overeenkomst ABB en gemeente over Werninkterrein?

Breeduit werd bovenstaand bericht door de gemeente verspreid via de gemeentelijke webstek, Facebook en de stadskrant. Ook de lokale media deden mee, zoals het Leids Dagblad op 22 september. Maar wat er nou precies nieuw aan was, dat bleef onderbelicht.

Wij vroegen Carlo Cornelis, de projectleider bij de gemeente, om meer informatie. Hij meldde ons: “Zo’n overeenkomst is uiteraard vertrouwelijk. Maar we hoeven er niet geheimzinnig over te doen. De gemeente zoekt met ABB naar een plan voor een nieuwe wijk wat voor de gemeente wenselijk is, wat voldoet aan het beleid van de gemeente en aansluit bij hetgeen uit de participatie komt, maar tegelijkertijd ook financieel haalbaar, uitvoerbaar en verkoopbaar is voor de ontwikkelaar.”.

De ontwikkeling leek inderdaad aanvankelijk onrendabel, als de gemeente als uitgangspunt hanteert dat de helft van het woningenbestand betaalbaar moet zijn. Voor dit tekort is nu dekking door de subsidie uit de woningbouwimpuls en gemeentelijke middelen. “Zorg is nu wel dat het tekort niet verder op moet lopen en bij voorkeur brengen we het tekort naar beneden natuurlijk. Dit is dus de zoektocht.”, aldus Carlo.

Hoe de ontsluiting van het Werninkterrein door een tunnel onder het spoor naar de Amethistkade hierin past blijft onduidelijk.

Ger Koper