Biodivers zaaien in Park Kweeklust

Deze week worden biodiverse zaden gezaaid in Park Kweeklust. Deze zaden zijn verzameld door vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), een landelijke vereniging voor en van natuurliefhebbers. Het heeft bij de bewoners van Bockhorst voor nogal wat beroering gezorgd omdat er niet al te veel ruchtbaarheid aan is gegeven, u kunt het relaas hier lezen.

Begin volgend jaar zullen we in Morsetekens meer informatie over de zaden die zijn gezaaid verstrekken. In het voorjaar is er dan mogelijk iets van de ontkieming te zien is en kunnen mensen ter plekke kijken en zoeken wat ze daarvan zien.