Commissie Stedelijke Ontwikkeling over de Mors!

Vanavond zijn er twee agendapunten die van direct belang zijn voor de Mors, de eerste is de vaststelling van het Ontwikkelperspectief – waarschijnlijk een hamerstuk – en vervolgens wordt de Gebiedsvisie Vondelkwartier besproken.

Gisterenavond kwam het verslag van de informatie-avond van 18 november beschikbaar, u kunt het vinden op de webstek van Aktiegroep SOS Mors.

U kunt de vergadering volgen via de webstek van de gemeenteraad.