Woensdag 18 november: informatiebijeenkomst Vondelkwartier

Voorafgaand aan de behandeling in de raadscommissie vindt een digitale informatiebijeenkomst plaats op woensdagavond 18 november van 19.30 tot 21.00 uur. De gemeente nodigt ons van harte hiervoor uit. Tijdens deze avond wordt de gebiedsvisie Vondelkwartier behandeld, wordt het proces voor de komende periode besproken en stelt Spuigroep, de ontwikkelaar van de Motorhuislocatie, zichzelf voor en zal vertellen waar zij staan in het proces. Er zal ruimte worden geboden om vragen te stellen.

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door een mail te sturen naar a.zoutendijk@leiden.nl. U ontvangt dan op woensdagochtend 18 november een link voor de digitale vergadering en het programma. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, maar wel graag de presentatie en het verslag van de avond willen ontvangen dan kunt u dit ook aangeven door te mailen naar a.zoutendijk@leiden.nl.

Hier kunt u de uitnodigingsbrief van de gemeente lezen.