Dak- en thuislozen in Crescendo opdracht van rijksoverheid.

Specifiek voor de winterperiode geldt een aanvullende regeling. In de wintermaanden van
1 november2020 tot 31 maart 2021 is namelijk de kouderegeling van kracht. Deze regeling kan “aan” of “uit” staan. Hij staat “aan” wanneer de gevoelstemperatuur onder de nul daalt. De GGD bepaalt dit. Als de kouderegeling “aan” staat kan iedereen die dakloos is en zich bij De Binnenvest meldt terecht in de daklozenopvang. Hiervoor gelden de landelijke regels. De ervaring is dat deze kouderegeling meestal maar voor een paar dagen aan staat. Als de kouderegeling weer “uit” staat, moeten daklozen, die volgens landelijke regels geen gebruik mogen maken van de opvang, de opvang weer verlaten.

Binnen de gemeente Leiden is er een tekort aan plekken om dak- en thuislozen veilig winteropvang te kunnen bieden. Het Rijk en de RIVM schrijven voor dat ook binnen de opvang moet worden voldaan aan de coronamaatregelen. Op de huidige locatie van De Binnenvest is onvoldoende ruimte om anderhalve meter afstand te kunnen houden. Daarom heeft de gemeente gezocht naar een locatie om tijdelijk een aantal extra opvangplekken te realiseren. Er is voor gekozen om deze tijdelijke opvang te creëren in de oude gebouwen van korfbalvereniging Crescendo in de Saffierstraat 3a. Omdat de gebouwen nu leeg staan, waren deze per direct beschikbaar.

Het is lastig te voorzien hoeveel mensen daadwerkelijk gebruik maken van de mogelijkheid tot opvang. De Binnenvest heeft tijdens de laatste koudeperiodes gemiddeld  slechts  één persoon extra opgevangen.

Mensen die een plek zoeken in de daklozenopvang moeten zich altijd eerst melden bij de centrale opvang, de Nieuwe Energie, aan het Papegaaisbolwerk. Daar wordt bekeken of iemand recht heeft op opvang. Bij toelating tot de opvang en als de Saffierstraat de geschikte locatie is dan begeleidt een medewerker van De Binnenvest de desbetreffende persoon. Mensen kunnen zich niet melden op de Saffierstraat en gaan niet zelf naar deze locatie. Als er wordt opgevangen op de Saffierstraat is er altijd minimaal 1 begeleider aanwezig. Als de locatie buiten gebruik is, wordt zowel het terrein als het gebouw door De Binnenvest afgesloten.

Mocht u over bovenstaande meer informatie willen, of vragen hebben, dan kunt u zich richten tot:

De Gemeente, tel. 14 071

De Binnenvest, tel. 071-5166100