Portaal nu eigenaar voormalig pand Winnersway

Het is een tijdje stil geweest rond het voormalige pand Winnersway. Aanvankelijk zou de Raad met dit pand aan de gang gaan, maar vorige week heeft Portaal het overgenomen weet UnityNL te melden. De projectnaam is nu Turkoois, volgens de gemeente, en het is de bedoeling dat op deze plek woningen komen waarvan het grootste gedeelte sociale huur is. In april 2019 is voor dit project een Nota van Uitgangspunten door de raad vastgesteld. Dit geeft de kaders aan voor de verdere uitwerking van de plannen.

Portaal wil dit pand gaan slopen en er voor in de plaats 136 betaalbare huurwoningen bouwen. Van deze woningen zullen 116 woningen onder sociale huurgrens en 20 in de middel-huurklasse vallen. Het idee is dat hiermee het grote tekort aan betaalbare huurwoningen in Leiden wordt opgelost.