Presentatie Diamantplein en nieuwbouw Opaalstraat

Gisterenavond was de online presentatie van de plannen rond de inrichting van het Diamantplein en van de voorlopige plannen voor nieuwbouw aan de Opaalstraat 1-5 op de plaats van het voormalige Radiusgebouw.

De presentatie over het Diamantplein schetste ons een schitterend beeld van veel groen en gescheiden wandel-, fiets- en autoroutes. Het aantal parkeerplekken zal, zoals gemeentebeleid is, nog verder afnemen. Dit kan niet zonder het instellen van een parkeerregime dus dat kunnen we het komend jaar ook verwachten in de Hoge Mors, waarschijnlijk tegelijk met de rioolvervanging en daaruit voortvloeiende herindeling van de straten.

Vervolgens werd een schets gegeven van hoe mogelijke nieuwbouw aan de Opaalstraat er uit zou komen te zien: (openbaar) parkeerterrein, laagbouw van 4 etages en hoogbouw van 14 etages. Een beeld dat naar voren kwam was dat de nieuwe hoogbouw tegenover de hoogbouw aan de Diamantlaan zou komen. Dat betekent weer een windgat er bij en er werd dan ook meermalen gevraagd om goed te kijken naar de te verwachten effecten.

De presentaties van gisterenavond evenals antwoorden op de daarbij gestelde vragen zullen spoedig beschikbaar worden gesteld is beloofd.