Doe mee aan de Week van de Leidse Hoogte

Bij de afgelopen vergaderingen van de gemeentelijke commissie Stedelijke Onwikkeling werd vastgesteld dat telkens bij de bespreking van bouwprojecten werd afgeweken van de hoogtenorm die was vastgesteld in de Omgevingsvisie 2040. Bij de laatste gemeenteraadsvergadering werd daarom besloten die hoogtenorm opnieuw ter discussie te stellen. De wethouder nam alvast het standpunt in dat een nieuwe norm geen invloed zal hebben op al lopende projecten.

Als voorloper daarvan is de “Week van de Leidse Hoogte” ingesteld voor de week van 11 – 17 januari. Als inwoners worden wij uitgenodigd om onze mening te geven. Dat kan op drie manieren:

  • deelnemen aan één van de 5 stadgesprekken. Dat zal krap worden want er zijn maar 15 plaatsen per gesprek!
  • meedoen aan de enquete.
  • zelf een idee presenteren over hoe u denkt dat hoogbouw er uit moet zien.

Om mee te doen wordt u verwezen naar https://doemee.leiden.nl/nl-NL/folders/leidse-hoogte .