Tunnel, brug of kruispunt?

Al voor de Kerst kwam de uitnodiging om mee te denken over de tussentijdse resultaten van het verkeersonderzoek met betrekking tot het nieuw te bouwen Werninkterrein. Bij nader onderzoek bleek er nog nergens nadere informatie over de resultaten te zijn dus lieten we het maar even voor wat het is.

De uitnodiging werd onlangs herhaald: “Op donderdag 21 januari 2021 presteren wij van 20.00 tot 21.30 uur de huidige stand van zaken van het verkeersonderzoek voor het Werninkterrein”. Wilt u ook meedoen? Geef dat dan door aan Claudia Wagner, email-adres c.wagner@leiden.nl.

Tijdens de presentatie zullen weinig of geen vragen gesteld kunnen worden. Wel mogen we mee doen aan een enquete die vanaf 21 januari tot 4 februari is opengesteld. U kunt daaraan meedoen via doemee.leiden.nl .

De bewonersbrief hierover kunt u hier lezen.