Ontwikkeling Ples100 kan verder

Afgelopen donderdagavond vergaderde de gemeenteraad virtueel over de Nota van Uitgangspunten voor het pand aan de Plesmanlaan 100, de zogenaamde Aramco-bunker. Voor wie de verhoudingen in de gemeenteraad kent kwam het niet als een verassing dat het voorstel werd aangenomen. Maar dat de gemeenteraad met 100% vóór zou zijn, dat verbaast gezien de bezwaren die tijdens de discussie naar voren kwamen. Met name het amendement om 30% sociale woningbouw te bereiken werd verworpen. Wel werd er vóór een aantal moties gestemd, onder andere om nieuwe groene voorzieningen te betrekken op nieuwe bewoners en om diezelfde groene voorzieningen deel uit te laten maken van een integraal plan. Dat laatste gaat dan over het aanpalende Kweeklustpark.