Intentieovereenkomst Westerpoort

De gemeente Leiden en Adriaan van Erk Groep B.V. hebben een intentieovereenkomst voor het deelgebied Holiday Inn in het gebied Westerpoort ondertekend. Met de intentieovereenkomst spreken de partijen af om toe te werken naar een gebiedsvisie om de integrale ontwikkeling van Westerpoort mogelijk te maken.

Westerpoort is het gebied tussen de A44, Plesmanlaan, Haagse Schouwweg en Begraafplaats Rhijnhof. Westerpoort moet straks een nieuwe duurzame stadswijk worden met een gemengd stedelijk milieu en een nog te bepalen mix van wonen, werken en voorzieningen.  Wethouder Fleur Spijker (duurzame verstedelijking):  “Dit is een mooie stap voor dit deel van onze stad. Het is een van de laatste plekken in Leiden waar een mooie nieuwe wijk kan ontstaan. Deze overeenkomst markeert de samenwerking en geeft daarmee een impuls aan de gebiedsontwikkeling voor dit gebied,  Westerpoort. Een prachtige plek: goed bereikbaar en op steenworp afstand van het BioSciencePark, onze binnenstad en natuurlijk de mooie regio.”

Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst bevestigen de gemeente Leiden en de Adriaan van Erk Groep B.V. mogelijkheden te zien voor de herontwikkeling van het terrein van het Holiday Inn hotel als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Westerpoort. Samen wordt de haalbaarheid hiervan komende tijd verder onderzocht. Algemeen directeur Kitty van der Velde (Adriaan van Erk Groep B.V.): “De wereld een klein beetje mooier maken. Het is onze ambitie om samen met de gemeente de komende jaren dit gebied te transformeren tot een hoogwaardig, dynamisch en inclusief stukje Leiden waarin wonen, werken en leven hand in hand gaan met elkaar. Een duurzame leefgemeenschap die past bij de ontwikkelingsdoelstellingen van deze tijd.”

De start van het participatieproces om te komen tot de gebiedsvisie gaat binnenkort van start. Het proces is erop gericht om in samenspraak met de huidige vastgoedeigenaren, omwonenden en andere belanghebbenden tot een gebiedsvisie voor de integrale ontwikkeling van Westerpoort te komen. Eerder is de omgeving betrokken bij het opstellen van het Ontwikkelperspectief De Mors. Deze kaders bieden een belangrijk kader voor de gebiedsvisie.

De Gebiedsvisie Westerpoort zal met een kaderbesluit ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden aangeboden. Dit geeft straks de kaders en voorwaarden voor de herontwikkeling van Westerpoort en de verschillende deelgebieden. Naar verwachting worden de gebiedsvisie en het kaderbesluit begin 2022 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Voor meer informatie

Team Bestuur en Communicatie

Gemeente Leiden

071 – 516 50 55

persvoorlichting@leiden.nl

Foto: gemeente Leiden