Presentatie verkeersonderzoek en gebiedsvisie Werninkterrein

Op donderdag 15 april 2021 presenteert de gemeente Leiden van 19.30 tot 21.00 uur aan u de concept gebiedsvisie voor de herontwikkeling van het Werninkterrein. Ook delen wij de resultaten van het onderzoek naar hoe dit gebied met de stad verbonden moet worden en bereikbaar wordt gemaakt. Tijdens deze bijeenkomst kunt u hierover vragen stellen en uw reactie geven. Daarnaast kunt u op doemee.leiden.nl van 16 april tot en met 30 april online reageren.

Gebiedsvisie
Het Werninkterrein wordt ontwikkeld tot een nieuwe woonwijk. De afgelopen maanden zijn wij in gesprek gegaan met inwoners, ondernemers en organisaties om de gebiedsvisie te kunnen maken. Met behulp van alle inbreng hebben wij de gebiedsvisie Werninkterrein opgesteld, die wij tijdens deze bijeenkomst gaan presenteren.

Verkeersonderzoek
Er heeft een verkeersonderzoek plaatsgevonden. In dit onderzoek zijn meerdere verkeersvarianten onderzocht. Deze avond informeren wij u over de uitkomsten van het onderzoek. En over de variant die ter besluitvorming voorgelegd wordt aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Meldt u voor 12 april 2021 aan bij Claudia Wagner om deel te nemen aan de online bijeenkomst. Dit kan door te mailen naar c.wagner@leiden.nl. U ontvangt dan de link van de bijeenkomst.