Tevredenheidsmonitor Leidse Ring Noord

De komende jaren werken Leiden en Leiderdorp aan het ontwerp, de inpassing en de uitvoering van de Leidse Ring Noord. De Leidse Ring Noord is een onderdeel van de ringweg die doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp leidt. Meer informatie over het project vindt u op leiden.nl/leidsering. De aanleg van deze ringweg heeft invloed op de leefomgeving en het weggebruik. Daarom willen wij graag weten hoe u het project ervaart. Dat stelt ons in staat om onze manier van werken aan te passen als dat nodig blijkt.

Hoe werkt de tevredenheidsmonitor?

Na uw aanmelding via deze website krijgt u gedurende de voorbereiding en aanleg van de Leidse Ring Noord een aantal keer (naar verwachting ongeveer 5 keer gedurende het hele project) een online vragenformulier. Het invullen kost u een paar minuten. De resultaten en aanpassingen die daardoor worden gedaan, koppelen wij aan u terug.

Privacy

Uw contactgegevens worden alleen gebruikt voor deze tevredenheidsmonitor en worden niet aan andere partijen doorgezonden. Na afloop van de werkzaamheden aan de Leidse Ring Noord worden al uw gegevens gewist.