Hoge Morsweg versmald

Voor de Hoge Morsweg heeft de gemeente Leiden het verzoek van enkele bewoners gekregen om aanvullende snelheidsremmende maatregelen te treffen op het gedeelte tussen de Turkooislaan en Kristalstraat. Omdat drempels geen mogelijkheid zijn vanwege de kans op trillingshinder, stelt de gemeente voor om twee wegversmallingen aan te leggen. Hier zijn ontwerpen voor opgesteld waar wij u graag over informeren.

Rioleringswerkzaamheden Hoge Mors

De aanleg van de twee wegversmallingen loopt vooruit op een grootschaligere herinrichting van de Hoge Morsweg. In de periode Q3 2022 tot en met Q4 2026 wordt in de wijk Hoge Mors het riool vervangen, waarbij de gehele straat opengebroken zal worden. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de Hoge Morsweg in deze periode wordt uitgevoerd. Door deze wegversmallingen nu aan te leggen, kunnen we bekijken of deze het gewenste snelheidsverlagende effect hebben. In het rioolproject wordt vervolgens de definitieve straatinrichting bepaald. Hierover start eind mei 2021 een apart participatietraject met bewoners en belanghebbenden waar u een aparte bewonersbrief voor ontvangt om aan deel te nemen.

Toelichting op het ontwerp

Er is voor gekozen om eenzijdige wegversmallingen te realiseren ter hoogte van huisnummers 98 en 108. Dit biedt de beste onderlinge afstand tussen de snelheidsremmende objecten in de straat. Daarnaast zijn beide woningen dicht op de rijbaan gelegen en biedt een wegversmalling de mogelijkheid om de trottoirs te verbreden en toegankelijker te maken.

Voor de wegversmalling bij huisnummer 108 is met Akerboom Yacht Equipment getest of hun vrachtverkeer nog achteruit de werkloods kan binnenrijden. Om deze manoeuvre goed te kunnen maken wordt voorgesteld de kastanjeboom ter plaatse te kappen. De boom is ziek en zal binnen een paar jaar komen te overlijden. Na de toekomstige rioleringswerkzaamheden wordt een vervangende boom aangeplant. Ook in de voortuin van Hoge Morsweg 115 zal Akerboom Yacht Equipment een extra vervangende boom aanplanten.

Voor de wegversmalling ter hoogte van huisnummer 98 wordt één parkeervak opgeheven bij huisnummer 105. Dit geeft wat minder risico op het mogelijk aanrijden van een geparkeerde auto die bij de versmalling stilstaat. Ter hoogte van huisnummers 91 en 93 wordt een trottoiroortje in de parkeervakken verwijderd om deze plek te compenseren.

Reageren op het ontwerp

Vanaf vrijdag 30 april kunt u de ontwerptekeningen in groter formaat en met luchtfoto ondergrond bekijken bij Akerboom Yacht Equipment, Hoge Morsweg 113a, waar deze aan het raam van hun kantoor bevestigd zijn. U kunt reageren tot en met zondag 16 mei 2021 door een e-mail te sturen naar verkeer@leiden.nl. Op maandag 10 mei kunt u tevens telefonisch uw reactie doorgeven door te bellen naar tel. (071) 516 4690.

Planning

De gemeente is voornemens de aanleg van de wegversmallingen rond de zomer te laten uitvoeren, een exacte uitvoeringsdatum is nog niet gepland. Deze is afhankelijk van wanneer de kap van de kastanjeboom kan plaatsvinden. De gemeente vraagt hiervoor een kapvergunning aan. Publicatie hiervan vindt t.z.t. plaats in de rubriek Gemeenteberichten van de gemeentelijke Stadskrant in het Leids Nieuwsblad. Digitaal in te zien op www.overheid.nl en via www.leiden.nl/stadskrant.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 – keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

ing. J.W. (Joost) Klimbie