Dinsdag 8 juni bespreking kaderbesluit Werninkterrein

Volgende week dinsdag 8 juni vergadert vanaf 8 uur de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. Op de agenda staan drie belangrijke zaken waarvan de eerste het kaderbesluit over het Werninkterrein is. Informatie over het kaderbesluit kunt u hier vinden. Het is nog niet duidelijk of zich al insprekers hebben aangemeld.

Krappe planning

Als er niet te veel discussie nodig is kan de commissie de tweede termijn al de week er op houden waarna het kadervoorstel tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 juni al behandeld zal worden. De druk op de gemeenteraadsleden zal groot zijn om veel zaken vóór het zomerreces te behandelen.

Participatie

Het is te hopen dat dit de zorgvuldigheid niet in de weg staat. Er zijn immers vanuit de Mors – ondanks de vrij korte termijn – best wel wat opmerkingen geplaatst, onder andere op doemee.leiden.nl. Veel daarvan waren daar immers uit de Mors.

Ger Koper