Informatie-avond Westerpoort dinsdag 22 juni 19:30 uur

De gemeente Leiden stelt een gebiedsvisie op voor Westerpoort. Dit gebied in de Mors ligt tussen het Leiden Bio Science Park en buitenplaats en begraafplaats Rhijnhof. Het gebied is aangegeven op een luchtfoto op de achterkant van deze brief.

Hierbij informeren wij u over dit project en hoe dit tot stand gaat komen.

Wat houdt een gebiedsvisie in?

In een gebiedsvisie komt onder andere te staan wat voor wijk het wordt, voor wie, wat voor woningen er komen, hoe de openbare ruimte wordt ingericht, welke functies (zoals werken, bedrijvigheid, voorzieningen, sport en horeca) er komen en hoe het verkeer en parkeren wordt geregeld.

Een aantal kaders voor dit gebied is al vastgelegd in het Ontwikkelperspectief De Mors. Westerpoort in het jaar 2040 wordt hierin beschreven als één van de nieuwe buurten die De Mors rijk is; levendig en gemengd.

Informatiebijeenkomst

Wij nodigen u uit voor een digitale informatiebijeenkomst over de gebiedsvisie Westerpoort op:

  • dinsdag 22 juni van 19.30 uur tot 21.00 uur

Samen met het stedenbouwkundig bureau De Zwarte Hond gaan we dan met u in gesprek over wat u als omwonende belangrijk vindt. We horen graag wat uw ideeën, wensen en zorgen voor het gebied zijn.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door vóór maandag 21 juni 12.00 uur een mail te sturen naar k.holland@leiden.nl. U ontvangt dan uiterlijk op de dag van de bijeenkomst een link.

Doemee.leiden.nl

Bent u niet in de gelegenheid de informatiebijeenkomst bij te wonen, dan kunt u binnenkort ook op doemee.leiden.nl (zonder www ervoor) ook uw ideeën, wensen en zorgen doorgeven. De pagina staat uiterlijk dinsdag 22 juni online.

Op de doemee-pagina zijn ook de ontwikkelingen te volgen en kunt u zien welke stappen er de komende maanden worden gezet.

Vervolg

Met uw input gaan we aan de slag om een aantal scenario’s voor de gebiedsvisie uit te werken. Als deze gereed zijn, bespreken we die graag met u. Tegen die tijd wordt u hierover weer via een bewonersbrief geïnformeerd.

Meer informatie

Voor informatie over het project westerpoort kunt u kijken op www.leiden.nl/westerpoort of contact opnemen met de omgevingsmanager van de gemeente Leiden Kees Holland. Hij is bereikbaar via het contactformulier.

Fred Gonlag, Projectmanager Westerpoort