Meer sport in de Mors!

In Leiden is behoefte aan ruimte voor woningen, bedrijven, sport en een tweede milieustraat. De ruimte in Leiden is echter beperkt. De gemeente start komende jaren vier projecten om te bekijken hoe er door slim te schuiven niet alleen de herinrichting van Sportpark de Mors en een bedrijventerrein aan de Vlietzone Midden kan ontstaan, maar ook een duurzame gemeentewerf gebouwd kan worden en een duurzaamheidsplein.

De gemeente Leiden wil deze plannen verder uitwerken met de omwonenden, (toekomstige) gebruikers en andere belanghebbenden.  De projecten starten niet allemaal tegelijk: na de zomer start het project Herinrichting De Mors, dan Bedrijventerrein Vlietzone-Midden, in 2022 is de start van het project Duurzame Gemeentewerf en op z’n vroegst in 2024 gaat de gemeente aan de slag met het Duurzaamheidsplein.

De flyer kunt u hier vinden.