Vanaf eind 2022 betaald parkeren in de hele Mors

In de Hoge Mors zal regulering gaan gelden van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 19.30 uur.

Voor de tarifering van het straatparkeren en de verschillende typen parkeervergunningen wordt aangesloten bij de tariefzone en tarieven die gelden in de Lage Mors. Dat betekent op straat parkeren voor

  • het 1e en 2e uur: € 0,10 per 60 minuten.
  • Vanaf het 3e uur: € 2,50 per 60 minuten.

Voor vergunningen geldt:

  • 1e vergunning: € 53,50 per kalenderjaar
  • 2e vergunning: € 188,50 per kalenderjaar

Die tarieven zullen regelmatig worden herzien.

Volgens planning zal het instellen van de parkeerregulering in de Hoge Mors aanvangen vanaf de tweede helft van 2022 en afgerond zijn in het voorjaar 2023.

Je kunt nog bezwaar maken: bezwaarschrift binnen 6 weken naar gemeente Leiden, postbus 9100, 2300 PC  Leiden, of via www.leiden.nl/bezwaar.