Diamantlaan naar 30 km/h

In het Leidsch Dagblad van vandaag het bericht dat Leiden het aantal wegen waar de maximale snelheid 30 km/h bedraagt gaat uitbreiden. Zo zou wethouder North in een brief aan de gemeenteraad hebben laten weten.

Diamantlaan

Daarbij wordt ook de Diamantlaan genoemd. Voor wie daar wel eens rijdt is het geen verrassing. De hele inrichting van de weg is er op ingesteld, zie ook de foto. Bovendien is een flink stuk daarvan al 30 km/h zone. Dat is bij de overgang van het Diamantplein naar het Granaatplein. Er is voor de Diamantlaan met de vele drempels ook nauwelijks snelheidswinst te halen.

Handhaving

Heel anders is dat in andere delen van de Mors waar de maximale snelheid ook 30 km/h is maar waar die regelmatig wordt overschreden. Het is ook best eenvoudig om hier en daar bordjes op te hangen om het verkeer te regelen. Het handhaven er van is wel belangrijk. Als dat te weinig of niet gebeurt dan heeft het instellen van meer 30 km/h beperking geen enkele zin. De vraag is dus of de wethouder er ook aan heeft gedacht om de handhaving aan te passen zodat de snelheidsbeperkingen kunnen worden afgedwongen. Zo niet dan lijkt het meer op een verkiezingsstunt.

Weginrichting

Het kan ook met minder handhaving, maar dan moet de inrichting van de wegen daar op aangepast worden. Drempels, sluizen en dergelijke zijn beproefde middelen. Wat dat betreft lijkt de weginrichting die het riolenproject Hoge Mors voorstaat vooralsnog uit te gaan van brede wegen waar groot transport over mogelijk is. Dat daarmee ook wordt uitgenodigd tot hogere snelheden is een punt dat niet vaak genoeg onder de aandacht gebracht kan worden.

Ger Koper