Kaderbesluit project Hoge Mors

Voor wie op zoek was naar de kaders van “riolenproject” Hoge Mors die kan terecht op de website van de gemeenteraad. Het staat geagendeerd voor de komende vergadering van de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. Die is voorzien voor donderdag 9 september. Maar het is goed mogelijk dat door een overvolle agenda de behandeling pas op 30 september plaatsvindt.

Wat gaat er gebeuren

Het project omvat drie grote deelprojecten die begin 2023 beginnen

  • Aanleg van een gescheiden rioolsysteem: splitsen van afvalwater en hemelwater
  • Klimaatadaptieve herinrichting van de openbare ruimte: opvang hemelwater in bodem en dergelijke
  • Ondergrondse ruimtereservering voor de aanleg van een stadsverwarmingsnet

Daarnaast wil men gelijk een aantal andere zaken regelen die meer te maken hebben met straatinrichting, zoals het aantal parkeervakken.

Bezwaren uit de buurt

Tegen de grote deelprojecten heeft niemand tot nu toe een serieus bezwaar geuit. Bij de discussies is eigenlijk alleen de straatinrichting aan bod gekomen. Daarbij ging het om de hoeveelheid parkeerplaatsen die over zou blijven. Juist daar is de kaderstelling niet helder. Er is ook eigenlijk niet genoeg informatie beschikbaar. Er verandert de komende jaren heel veel in de Mors. Bovendien wordt volgend jaar betaald parkeren ingevoerd en het is onduidelijk wat voor gevolgen dat heeft.

Het zou handig zijn om de angel uit dit raadsvoorstel te halen. Dat kan door de inrichting van de openbare ruimte in een later stadium samen met de wijk te bespreken. Er is nog voldoende tijd om dat proces af te ronden voordat het grondwerk gaat beginnen.

Ger Koper