Wie heeft een warmtevisie voor de Mors?

Zoals u waarschijnlijk weet, vindt er op 28 september een wijkbijeenkomst in De Mors plaats over de energietransitie ‘van het aardgas af’. Het Magazine on the Spot doet verslag van die bijeenkomst. Zij zouden graag voorafgaand aan deze avond van verschillende betrokkenen hun ‘warmtevisie’ (in 150 woorden) ophalen. Wat zijn de specifieke kenmerken van De Mors en wat zijn cruciale elementen om deze transitie hier te doen slagen? Wat vind je een belangrijk aandachtspunt, waar is de gemeente aan zet en wat kunnen burgers zelf doen? 

Wie belangstelling heeft om hieraan mee te doen kan zich opgeven bij Karlijn Broekhuizen.