Woningbouw op terrein Haagweg-Noordman

Het uitzicht vanuit de Morskade zal drastisch veranderen. Het college van burgemeester en wethouders heeft een nieuw bestemmingsplan Haagweg – Noordman ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit plan maakt het mogelijk om de vrijkomende locatie aan het water te herontwikkelen tot woningbouw met ruimte voor een drie-laags appartementenblok met 13 appartementen en zeven grondgebonden woningen, alle energieneutraal. Daarnaast maakt het plan een nieuw bijgebouw voor de naastgelegen molen De Heesterboom mogelijk. Verder voorziet het plan in een zo groen mogelijke buitenruimte en een openbare verblijfsplek aan de Rijn.

Bron: website gemeente