Energietransitie of -crisis

De afgelopen weken heeft de gemeente wijkgesprekken gevoerd, ook in de Mors. Dat was de laatste ronde voor het indienen van de Transitievisie Warmte 2021-2025. De gemeenteraad mag zich er nu over buigen. Vervolgens zal het dan aan het nieuw gekozen stadsbestuur zijn om hier verder mee aan de slag te gaan.

Weinig ambitieus

Het stuk straalt weinig ambitie uit. Zo was het aanvankelijk de intentie van het gemeentebestuur om een aantal wijken in 2035 aardgasvrij te maken. Dat standpunt is verlaten en nu wordt er gesproken over 2050. Daarmee sluit Leiden aan bij het Klimaatakkoord om de CO2 uitstoot dan te hebben geminimaliseerd. Het gemeentebestuur ziet voor haarzelf meer een regisseursfunctie en wil de uitvoering aan de markt laten. Of aan ons als burgers.

Aardgas

Voor verwarming van bedrijven en huizen is al sinds de 60er jaren aardgas de belangrijkse energiebron. En juist daar begint het te knellen. Wetenschappers twijfelden al jaren aan de stabiliteit van de Groninger bodem die dankzij de aardgaswinning al flink aan het dalen was. Niettemin werd er lange tijd geen rekening mee gehouden dat instabiliteit grote problemen voor de bevolking zou opleveren. Nu die instabiliteit zich manifesteert moet de kraan opeens versneld dicht: in 2022 is het een feit.

Crisis?

In plaats van winning uit de Groningse bel wordt nu aardgas op de vrije markt ingekocht. Rusland is bijvoorbeeld een grote leverancier. Door wat onhandig (of tactisch?) handelen zijn de aardgasreserves echter nu mogelijk niet voldoende. Tegelijkertijd stijgen de gasprijzen op de internationale energiemarkt. Er is nu al sprake van dat burgers aankijken tegen een veel hogere energierekening. Het is niet onmogelijk dat velen daardoor in de problemen komen.

Burgerinitiatieven

Door de ontstane “energiecrisis” voelen burgers zich nu wel opeens genoodzaakt om wat aan woningisolatie te gaan doen. Wat de afgelopen jaren de vele gemeentelijke akties probeerden te stimuleren wordt door de hogere energieprijzen nu eenvoudig afgedwongen! Het is nu wel zaak hier goed oog op te houden zodat er ook verantwoord gewerkt wordt! Het gevaar dreigt dat door onvoldoende ventilatie ongezonde woonsituaties ontstaan.

Warmtetransitie toch aktueel!

Het is in het huidige tijdsbestek jammer dat het gemeentebestuur de lat niet wat hoger heeft gelegd in de gepresenteerde Transitievisie Warmte 2021-2025. Wat meer druk op de initiatieven om op alternatieve wijzen warmte te winnen zal juist nu op steun uit de maatschappij kunnen rekenen. Een uitdaging voor de gemeenteraad om die gunstige stemming om te zetten in gemeentebeleid!

Vanaf maandag kunt u zelf nog bijdragen aan de discussie via het doemee.nl platform. Begin volgend jaar volgt de behandeling door de gemeenteraad waarbij de reacties meegenomen zullen worden.

Ger Koper