Informatiebijeenkomst Westerpoort woensdag 6 oktober 19:30 – 21:00 uur

Gemeente Leiden stelt voor de nieuw aan te leggen wijk Westerpoort een gebiedsvisie op. Dit gebied in de Mors ligt tussen het Leiden Bio Science Park en buitenplaats en begraafplaats Rhijnhof. In deze gebiedsvisie komt onder andere te staan wat voor wijk het wordt, voor wie, wat voor woningen er komen, hoe de openbare ruimte wordt ingedeeld, welke functies (zoals werken, bedrijvigheid, voorzieningen, sport en horeca) er komen en hoe verkeer en parkeren wordt geregeld. Een aantal kaders voor dit gebied is al vastgelegd in het Ontwikkelperspectief De Mors. Westerpoort in het jaar 2040 wordt hierin beschreven als één van de nieuwe buurten die De Mors rijk is; levendig en gemengd.

Westerpoort

In juni nodigden wij u uit om mee te denken over de Gebiedsvisie Westerpoort tijdens een digitale bijeenkomst en via doemee.leiden.nl. Graag nodigen wij u nu uit voor de volgende fysieke bijeenkomst op:

Woensdag 6 oktober van 19.30 uur tot 21.00 uur

Locatie: Stationsplein 107, Leiden

Wij vinden het prettig – nu de coronamaatregelen verder verspoelend zijn, waaronder het loslaten van de 1,5 meter maatregel- u ook weer in de fysieke ruimte te kunnen ontmoeten. Het kan zijn dat voor een aantal van ons dit nog wat spannend is. We zullen die avond aandacht hebben voor goede ventilatie. Daarnaast willen we ook een ‘livestream’ tot stand brengen voor diegenen die de bijeenkomst liever vanuit huis willen volgen.

U kunt zich aanmelden door vóór dinsdag 5 oktober 12.00 uur een mail te sturen naar k.holland@leiden.nl. Geeft u alstublieft ook aan of u van plan bent op locatie langs te komen, of dat u via de ‘livestream’ de bijeenkomst wilt volgen. Samen met het stedenbouwkundig bureau De Zwarte Hond blikken we kort terug op de opbrengst van de eerste bijeenkomst en hoe deze opbrengst, naast andere kennis en inbreng, heeft geleid tot mogelijke stedenbouwkundige modellen voor Westerpoort. Graag gaan we met u in gesprek over wat u als omwonende en/of betrokkene van deze modellen vindt en beantwoorden natuurlijk uw vragen.

Verbeekstraat

Los van de gebiedsontwikkeling Westerpoort werkt de gemeente ook plannen voor de ontwikkeling van de Verbeekstraat. In samenspraak met belanghebbenden heeft de gemeente onlangs een concept Nota van Uitgangspunten hiervoor opgesteld. Graag wijzen wij u er hierbij op dat u op dezelfde avond van 6 oktober na afloop van de bijeenkomst over Westerpoort (vanaf ca. 21.00 uur), bij collega’s nadere informatie hierover kunt krijgen en vragen kunt stellen. Een week later op woensdag 13 oktober wordt over de Verbeekstraat ook een aparte bewonersbijeenkomst georganiseerd. Meer informatie hierover kunt u vinden op https://gemeente.leiden.nl/verbeekstraat/.

Contact

Voor informatie over het project Westerpoort kunt u kijken op www.leiden.nl/Westerpoort of contact opnemen met Kees Holland. Hij is bereikbaar via k.holland@leiden.nl Op doemee.leiden.nl kunt u ook meedoen, de werkwijze en ontwikkelingen volgen en zien welke stappen de komende maanden worden gezet.

Fred Gonlag, Projectmanager Westerpoort