Westerpoort op doemee.leiden.nl

Vorige week heeft een aantal van u de presentatie van De Zwarte Hond gevolgd en kunnen reageren. Deze opbrengst aan reacties wordt meegewogen in het proces richting het voorkeurscenario voor de gebiedsvisie Westerpoort. Graag vestig ik nog even de aandacht op onze pagina op doemee.leiden.nl. Hier kunt u ook (nogmaals) reageren op de scenario’s zoals gepresenteerd. De scenario’s zijn daar ook terug te vinden.

Reageren

In de tijdlijn onder ‘presenteren mogelijke scenario’s en mogelijkheid voor reactie’ wordt u uitgenodigd uw ‘ideeën’ met ons te delen. Maar niet alleen ideeën zijn welkom.

In deze fase zijn we vooral benieuwd wat u mooie, sterke onderdelen van de verschillende scenario’s vindt en wat u minder, of helemaal niet aanspreekt. Ook zijn we benieuwd wat uw suggesties zijn om de modellen te verbeteren.

Tot en met 25 oktober staat deze fase open voor reactie.

U kunt klikken op deze link: (6) Project • Gebiedsvisie Westerpoort (leiden.nl)

Kees  Holland, Ass. Projectleider Gemeente Leiden