Aktie Clean Sweep

Onze wijkagent laat weten, dat er komende twee weken, te beginnen op maandag 22 november en lopend tot en met zondag 5 december, de aktie Clean Sweep op stapel staat. Op het bijgaande kaartje staat aangegeven welk gebied in de Mors het betreft.

Handhaving en opruiming

Er zal in die twee weken extra toezicht in dat gebied aanwezig zijn met aandacht voor het hondenbeleid, overlast door personen (lachgas, alcohol, etc.), parkeren, etc. Ook het bij-plaatsen van afval en grofvuil wil men aanpakken. Hiertoe ze de gemeente extra kraakwagens en veegwagens in en zal er een prikploeg komen voor het zwerfafval.

Samenwerking

Aan deze actie werken gemeente en woningbouwvereniging Portaal samen. Vanzelfsprekend de wijkagenten zelf maar ook de politie en het SOL (Samen Ondernemend Leren) Netwerk.

Waarom niet bij ons?

We horen u al zeggen: bij ons kon dat ook wel eens gebeuren. Er zijn inderdaad nog veel meer gebieden in de Mors aan te wijzen waar zo’n aktie mogelijk is. Wat van belang is, is de samenwerking met de buurt. Bij deze aktie werkt de gemeente samen met de woningbouwvereniging Portaal. Eerder werd een dergelijke aktie rond het buurthuis Morschwijck gehouden. Het lijkt er dus op dat als een wijk of bewonersgroep zich er voor wil inzetten ook daar een aktie gehouden kan worden. Als u dus vindt dat het in uw buurt nodig is, praat dan eens met de buren om tot een gezamenlijke aktie te komen! De kans is groot dat u dan gehoor vindt bij de gemeente.

Ger Koper