Een warmtescan van je woning doen? Energiecoach worden?

Onze wijkambassadeur laat na de recente wijkavond weer van zich horen en komt met twee interessante aanbiedingen.

Woningscan

Een aantal van jullie heeft gevraagd om een woningscan met een infraroodcamera. Daarmee komen snel en indringend de warmtelekken in de woning in beeld (zie bijgaande foto). Ik kan zo’n scan uitvoeren, als jullie een aantal buren of buurtgenoten vragen om mee te doen. Door het samen te doen is de impact vaak groter en het biedt kansen om samen te werken (uitvraag aan leveranciers of installateurs).

Energiecoaches

Voor wie het leuk vindt om meer te weten van manieren om de woning energiezuiniger te maken, kunnen we (gemeente Leiden, wijkambassadeurs) de opleiding tot energiecoach aanbieden. Deze wordt verzorgd door HOOM. Er zijn inmiddels al enkele tientallen energiecoaches opgeleid die bewoners helpen met keuzes in isolatie, energieopwekking e.d. De opleiding is voor rekening van de gemeente. Mochten jullie belangstelling hebben, meld het dan bij mij.

Yung Lie, Wijkambassadeur Boerhaavedistrict & Morswijk