Energietransitie: vragen en antwoorden

Tijdens het wijkgesprek energietransitie zijn veel vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Deze hebben wij onderverdeeld in categoriën en zo veel als mogelijk beantwoord. U vindt het overzicht op www.gagoed.nl/energietransitie.

Tijdens de bijeenkomsten hebben we onder andere met elkaar gesproken over de transitievisie warmte. Veel vragen van de vraag & Antwoord lijsten hebben betrekking op deze visie. De transitievisie warmte bevindt zich in de formele inspraakprocedure. Meer informatie vindt u op www.leiden.nl/inspraak.

Mocht u nog vragen hebben, mailt u dan naar gagoed@leiden.nl.

Ansâr Ahmadali, Communicatieadviseur Energietransitie

Tekening van Deposithotos Set van ecologie en milieu Business sjabloon – null