Nieuwbouw voor de Weerklank

Volgend jaar staat het gebouw van de speciale basisschool van Auris, de Weerklank, 45 jaar op de hoek van de Diamantlaan en de Smaragdlaan. De hoofdingang is overigens aan de Robijnstraat. In de coronatijd vierde de school er haar 60ste verjaardag.

Geruchten

Wie eens rondloopt in het gebouw ziet onmiddellijk dat er van alles aan schort. Onlangs nog werd tijdens het periodieke schilderwerk een flink aantal kozijnen gerepareerd vanwege houtrot. In de zomer is het binnen – met name door het grote platte dak – niet koel te houden en in de winter is het er te koud.

Al jaren wordt er gesproken over nieuwbouw. Geruchten zijn er altijd al. Onlangs nog toen op een studiedag werd voorgesteld om eens na te denken over nieuwbouw over twee jaar. Er werd toen wat besmuikt gelachen … hoeveel keer was dat al niet aan de orde geweest?

Raadsvoorstel

Maar binnenkort mag de gemeenteraad zich buigen over een voorstel van Burgemeester en Wethouders dat onder andere voorziet in nieuwbouw voor de Weerklank; een bedrag van 6,25 miljoen euro zou er mee gemoeid zijn. Het oude gebouw zal gesloopt worden. Als tijdelijke opvang wordt de school aan de Noachstraat genoemd, net aan de andere kant van het Galgewater.

Bouwproject

Dat betekent dat de directe omgeving opnieuw te maken krijgt met nieuwbouw. Zodra de Robijnhof en het winkelcentrum aan het Diamantplein goed en wel klaar zijn zal bij de Weerklank begonnen worden met slopen. Maar voor het zover is zal er eerst een bouwproject gestart moeten worden. We krijgen daar vast nog meer over te horen!

Ger Koper