GaGoed nieuws december 2021

Onze wijkambassadeur stuurde ons weer de nieuwsbrief. Ook dit maal met belangwekkende informatie. Zo meldt de brief dat vanaf 1 januari er weer budget beschikbaar is voor het (laten) aanleggen van een groen dak. De subsidiebedragen in 2022 zijn gelijk aan die van 2021. Ook is per 1 januari 2022 de subsidiebedrage van de landelijke regeling voor isolatiemaatregelen en warmtepompen verhoogd.

Meer weten? Lees hier de hele nieuwsbrief.