Groene inrichting voor Diamantplein, Granaatplein en Onyxstraat

Het Diamantplein, Granaatplein en de Onyxstraat in de Hoge Mors worden flink groener. Dat ziet er niet alleen mooi uit maar zorgt er ook voor dat de pleinen tijdens hete zomers koeler zijn en dat regenwater gemakkelijker de grond in kan zakken. Deze drie pleinen zijn onderdeel van een groter project waarbij het riool wordt vervangen en gelijktijdig de straten opnieuw worden ingericht.  Op dinsdag 14 december heeft het college van burgemeester en wethouders het Uitvoeringsbesluit Hoge Mors fase 1 vastgesteld.

In de Hoge Mors lopen het Diamantplein, Granaatplein en de Onyxstraat voor op de rest van het projectgebied. Het winkelcentrum Diamantplein wordt nu gerenoveerd. Nu het ontwerp voor dit deel van de wijk klaar is, kunnen bewoners, bezoekers en winkeliers straks gebruik maken van zowel van binnen als van buiten vernieuwd winkelgebied.

28 extra bomen

Door op het Diamantplein, Granaatplein en de Onyxstraat veel groen en verschillende soorten bomen toe te voegen, ontstaat er vanaf het Diamantplein een groene verbinding met het Morslint, de groene wandelroute door de Hoge Mors. Er staan straks 28 extra bomen in het gebied en er wordt in totaal 1691 m2 groen toegevoegd. Op het Diamantplein komt het extra groen in grote groenbakken met zitelementen en in grotere boomspiegels. Zo wordt het winkelgebied het Hart van de Wijk, een plek waar het fijn vertoeven is. Het Granaatplein wordt een groene zone met stadstuinen en een kreek om het regenwater op te vangen en de Onyxstraat wordt ingericht naar het idee van een groen hofje. De ontwerpen zijn tot stand gekomen na de puzzelsessies afgelopen zomer op het Granaatplein, waarbij bewoners mee konden denken over de inrichting van de drie pleinen. Daarna is zowel het voorlopig als het definitieve ontwerp via Doemee gepresenteerd. De vragen en opmerkingen die daarop binnenkwamen, zijn waar mogelijk verwerkt in het ontwerp.

80 voetbalvelden

Het project rond de vervanging van de riolering en het gelijktijdig opnieuw inrichten van de straten en pleinen in de Hoge Mors staat niet op zichzelf, ook in zes andere wijken worden deze projecten uitgevoerd. In 2021 is er veel gebeurd. Zo werd in het Houtkwartier-Oost, de Gasthuiswijk en in het Noorderkwartier-Oost gestart met de uitvoering en zijn de eerste straten voorzien van een gescheiden rioolstelsel en een vernieuwde openbare ruimte. Vorige maand stelde het college het uitvoeringsbesluit voor de Vogelwijk en Raadsherenbuurt fase 1 vast, in januari zal de gemeenteraad zich erover buigen. In het voorjaar van 2022 gaat in het oostelijk deel van de Professorenwijk-Oost de eerste schep de grond in. Tot slot staan voor medio 2022 de kaderbesluiten voor Meerburg en het noordelijk deel van de Gasthuiswijk op de planning.

De komende jaren wordt op deze manier een gebied ter grootte van ongeveer 80 voetbalvelden voorbereid op de toekomst, waarin het vaker hard gaat regenen maar er ook lange droge, hete periodes zullen zijn.

Planning

Het Uitvoeringsbesluit Hoge Mors fase 1 wordt op 17 februari 2022 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Na akkoord staat de start uitvoering gepland voor september 2022. Voor fase 2 van dit project (de overige straten tussen de Diamantlaan en de Agaatlaan en de Hoge Morsweg en de Opaalstraat) is het ontwerp nog in ontwikkeling. Volgens planning is het voorlopig ontwerp eind 2021 klaar en wordt dit op 28 december op Doemee geplaatst. In januari en februari volgen dan diverse digitale sessies en telefonische spreekuren om het ontwerp met bewoners te bespreken.    

Meer informatie

Kijk op Hoge Mors – Gemeente Leiden en (29) Project: Denk mee over de inrichting van de Hoge Mors (leiden.nl) voor meer informatie. Een overzicht van de andere wijken waar deze projecten lopen, vindt u op Wijken klaar voor de toekomst – Gemeente Leiden.

Tekst en foto: Gemeente Leiden