Presentatie riolenproject Hoge Mors uitgesteld

In de december editie van Morsetekens hebben wij aangegeven dat het voorlopig ontwerp eind december op Doemee zou staan.  Bewoners zouden het ontwerp dan in de kerstvakantie rustig kunnen bekijken.  

Wij hebben een maand vertraging opgelopen omdat de bomen-effect-analyse en de afvalinzamelingslocaties niet tijdig hebben ontvangen.  Hierdoor hebben wij de participatieplanning helaas moeten aanpassen. Hierdoor valt ook de uitnodigingsbrief een maand later dan voorzien bij bewoners op de mat.

Zodra wij zekerheid hebben in januari zal ik de definitieve planning met u delen.

Tamara Weber, Projectondersteuner & Omgevingsmanager