Presentatie uitgewerkt model Westerpoort uitgesteld

Het afgelopen jaar hebben velen van u meegedacht over het project gebiedsvisie Westerpoort. Wij waarderen uw betrokkenheid en hopen dat u ook komend jaar betrokken wilt blijven bij het project. Graag informeren wij u over de stand van zaken. Tijdens de laatste bijeenkomst op 6 oktober gaven wij aan voor het einde van het jaar bij u terug te komen met een nader uitgewerkt model voor het gebied.

Doordat het verkeersonderzoek langer duurt dan we in oktober verwachtten, zijn we helaas nog niet zover. Wij streven ernaar het verkeersonderzoek zo spoedig mogelijk af te ronden. We willen dit uiteraard zorgvuldig doen. We verwachten u in de loop van januari uit te kunnen nodigen voor een volgende bijeenkomst. Of dit fysiek of online zal zijn, hangt af van de dan geldende coronamaatregelen. Tijdens deze bijeenkomst zal stedenbouwkundig bureau de Zwarte Hond het uitgewerkte model voor de nieuwe stadswijk presenteren en toelichten. Ook zullen we u o.a. informeren over de stand van zaken van het verkeersonderzoek en lichten we een tipje van de sluier van het energieplan voor Westerpoort. We hopen u begin volgend jaar te verwelkomen en danken u voor uw geduld.  

Mede namens het projectteam wens ik u fijne feestdagen en een goed en bovenal een gezond 2022.

Fred Gonlag
Projectmanager Westerpoort