3e Bijeenkomst Westerpoort 2 februari

Gemeente Leiden stelt voor de nieuw aan te leggen wijk Westerpoort een gebiedsvisie op. Dit gebied in de Mors ligt tussen het Leiden Bio Science Park en buitenplaats en begraafplaats Rhijnhof. In deze gebiedsvisie komt onder andere te staan wat voor wijk het wordt, voor wie, wat voor woningen er komen, hoe de openbare ruimte wordt ingedeeld, welke functies (zoals werken, bedrijvigheid, voorzieningen, sport en horeca) er komen en hoe verkeer en parkeren wordt geregeld. Een aantal kaders voor dit gebied is al vastgelegd in het Ontwikkelperspectief De Mors. Westerpoort in het jaar 2040 wordt hierin beschreven als één van de nieuwe buur­ten die De Mors rijk is; levendig en gemengd.

Westerpoort 

In juni en oktober van het afgelopen jaar vond een tweetal bijeenkomsten plaats waar u gelegenheid kreeg mee te denken over de Gebiedsvisie Westerpoort. Ook via het platform doemee.leiden.nl was daarvoor gelegenheid. 

Graag nodigen wij u nu uit voor de volgende digitale bijeenkomst op:

Woensdag 2 februari van 19.30 uur tot 21.00 uur

U kunt zich aanmelden door vóór dinsdag 1 februari 12.00 uur een mail te sturen naar k.holland@leiden.nl. Dan ontvangt u een mail met een link voor de MS Teams vergadering. Samen met het stedenbouwkundig bureau De Zwarte Hond blikken we kort terug op de opbrengst van de eerdere bijeenkomsten en hoe deze opbrengst, naast andere kennis en inbreng, heeft geleid tot het concept voorkeursmodel voor Westerpoort. Graag gaan we met u in gesprek over wat u als omwonende en/of betrokkene van dit model vindt en beantwoorden natuurlijk uw vragen.

Contact

Voor informatie over het project Westerpoort kunt u kijken op www.leiden.nl/Westerpoort of contact opnemen met Kees Holland. Hij is bereikbaar via  k.holland@leiden.nl

Op doemee.leiden.nl kunt u ook meedoen, de werkwijze en ontwikkelingen volgen en zien welke stappen de komende maanden worden gezet.

Met vriendelijke groet,

Fred Gonlag. Projectmanager Westerpoort