Gemeentelijke woningbouwkaart incompleet?

De gemeente Leiden heeft haar website uitgebreid met een woningbouwkaart. De bedoeling is duidelijk te maken waar bouwontwikkelingen zijn. Voor de Mors had de gemeente al ongeveer een jaar geleden een aparte website opengesteld, Projecten in de Mors. We kunnen dus vergelijken. De meeste projecten herkennen we, maar op de woningbouwkaart komt verrassend genoeg niet het nieuwbouwproject Westerpoort voor. Verder staat er nog het project Statendijck op dat eind vorig jaar al is afgerond.

In feite is er voor elk project in Leiden al een gemeentelijke website. Elk daarvan is met de nodige tamtam ge├»ntroduceerd. Maar gaandeweg een project raakt de informatievoorziening op zo’n website achterop. Totdat het project al is afgerond en de website nog een forse tijd onveranderd blijft staan. Hoewel de gemeente belooft dat de woningbouwkaart zal worden bijgehouden vrezen wij dat – als bijvoorbeeld de gemeenteraadsverkiezingen voorbij zijn – de aandacht weer verslapt.

Ger Koper