Update Plesmanlaan Leidse Ring Noord

Hierbij een update over tracédeel Plesmanlaan van de Leidse Ring Noord.

Gunning aannemer werkzaamheden Plesmanlaan

De afgelopen tijd is gewerkt aan de aanbesteding van de vastgestelde plannen voor de Leidse Ring Noord – tracédeel Plesmanlaan. Inmiddels is deze aanbestedingsprocedure doorlopen, Het bedrijf dat de werkzaamheden uit zal voeren is Boskalis. Dit is een ervaren partij als het gaat om grote infrastructurele projecten. Boskalis heeft een plan van aanpak op hoofdlijnen opgesteld. Daarin is veel aandacht voor de fasering van de werkzaamheden en voor de omgeving. De komende tijd zal Boskalis de plannen voor het tracédeel verder uitwerken. Daarna volgt de realisatie. Qua planning gaan we nu op hoofdlijnen van het volgende uit:

  • t/m 1e kwartaal 2023: uitwerken van het definitief ontwerp en het uitvoeringsontwerp door Boskalis;
  • vanaf 1e kwartaal 2023: start voorbereidingen werkzaamheden.
Bestemmingsplannen

Eind vorig jaar heb ik u geïnformeerd over de besluitvorming van belangrijke documenten voor het deelproject Plesmanlaan. Dat betrof het bestemmingsplan en de mogelijkheid om hier als belanghebbende en/of geïnteresseerde op te reageren. De inzageperiode is inmiddels afgelopen. Nu werkt het projectteam aan de reactie hierop. Zodra deze reactienotie gereed is en aan de gemeenteraad is aangeboden ter bespreking zal ik u hierover informeren. De verwachting is dat dit voor de zomervakantie zal zijn.

Sylvia van Oevelen, Gemeente Leiden