Woensdag werksessie Westerpoort

De werksessie buitenruimte Westerpoort vindt plaats op

woensdag 23 maart, van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Inloop vanaf 18.45 uur met broodjes, thee en koffie.

Locatie: Zorg en Zekerheid, Haagse Schouwweg 12, 2332 KG Leiden.

Wij vinden het erg fijn dat de mogelijkheid er is u ook weer fysiek te mogen ontmoeten om verder het gesprek over Westerpoort te voeren. Toch wijs ik erop dat het ook mogelijk is het plenaire gedeelte digitaal bij te wonen. Het is niet mogelijk vanuit huis interactief deel te nemen. Uw ‘huiswerk’ kunt u naderhand alsnog bij ons kwijt als u dat wilt.

Het zou ook erg leuk zijn als u vooraf een vragenlijst op  www.mijnpositievegezondheid.nl wilt invullen. Ellen Steekelenburg (GGD) geeft kleur aan het begin van de bijeenkomst over positieve gezondheid en wil graag even peilen bij het aanwezige publiek..

Er is gevraagd u wederom per mail aan te melden voor de werksessie (digitaal, of fysiek).  Een aantal aanmeldingen heb ik ontvangen, maar ik wilde graag nogmaals aandacht vragen voor deze oproep. Graag voor morgen 13.00 uur. Dat stelt ons in staat het beste te anticiperen voor de broodjes tijdens de inloop…

Programma
 • 18.45 uur          Inloop met thee, koffie en broodje
 • 19.00 uur          Welkom (plenair)
  • Doel van de bijeenkomst;
  • Inleiding Positieve Gezondheid i.r.t. stedelijke ontwikkeling;
   • Positieve gezondheid (Ellen van Steekelenburg – GGD);
   • De Leidse Beweegsleutels (gemeente Leiden)
 • 19.30 uur          Accenten voor nieuwe gebiedsontwikkeling(en)
  • Interactief (bespreking in groepen)
   • Welke (extra) accenten willen we leggen binnen de kaders/opgave van gebiedsontwikkeling? Wat achten we van belang voor Westerpoort.
   • Terugkoppeling uit groepsbesprekingen
 • 19.55 uur          Westerpoort: naar positief gezonde wijk met aantrekkelijke buitenruimtes (plenair)
  •  Ruimtelijke model en structuur buitenruimtes (groen, gezond, gevarieerd);
  • Verschillen en karakteristieken buitenruimtes Westerpoort.
  • Interactief (bespreking in groepen)
   • Welke thema’s koppelen aan buitenlocatie?
    • Gebruik: bewegen, sporten, ontmoeten, spelen, recreëren;
    • Type : plein, park, plantsoen, stadstuin, hof, urban sports/fitness park;
   • Accentueren en karakteriseren buitenruimtes (aan de hand van referentiebeelden)
   • Terugkoppeling uit groepen
 • 20.45 uur          Afronding

Kees van Holland, ass projectleider