Dinsdagavond 26 april bewonersavond bouwplan Opaalstraat 1-5

Chronos Vastgoed BV en Opaal 1 BV (hierna te noemen: Chronos/Opaal) hebben het voornemen om aan de Opaalstraat 1-5 een nieuw woongebouw te realiseren van 105 appartementen met een bijbehorende ondergrondse parkeergarage. Het huidige kantoorgebouw aan de Opaalstraat 1-5 zal wordt voor deze nieuwe ontwikkeling gesloopt. De gemeente Leiden heeft inmiddels het Voorlopig Ontwerp voor dit nieuwe bouwplan goedgekeurd.

Achtergrond

Het nieuwe bouwplan aan de Opaalstraat 1-5 maakt onderdeel uit van de Gebiedsvisie voor de ontwikkeling van het Diamantplein en omgeving. In 2019 is voor deze gebiedsvisie een participatieproces doorlopen. De gemeente heeft toen omwonenden en andere belanghebbenden betrokken. Op 14 december 2020 is tijdens een online informatiebijeenkomst het schetsontwerp gepresenteerd voor de openbare ruimte Diamantplein. Tijdens deze bijeenkomst is ook een presentatie gegeven over de woningbouwontwikkeling aan de Opaalstraat 1-5. Deelnemers konden vragen stellen over deze ontwikkeling en aandachtspunten meegeven voor de verdere planvorming.

Doel bewonersavond

Tijdens de bewonersavond de architect van het bouwplan namens Chronos/Opaal een toelichting op het voorlopig ontwerp. Tevens kunt u opmerkingen/aandachtspunten meegeven voor de verdere uitwerking naar het Definitief Ontwerp. Tot slot wordt u geïnformeerd worden over de planning van de bestemmingsplanprocedure en bouwuitvoering op hoofdlijnen.

Locatie en tijdstip

De bewonersavond vindt plaats op: dinsdag 26 april 2022 van 19.00 tot 21.00 uur.

De locatie is:
Denksportcentrum Leiden, Robijnstraat 4, 2332 KE Leiden

Vanaf 18.30 is het Denksportcentrum voor deze bijeenkomst geopend en bent u van harte welkom.

Informatie

Heeft u vragen? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 – keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Ronald van der Meij, omgevingsmager Chronos Vastgoed BV / Opaal 1 BV, en Marloes van der Meer, projectmanager gemeente Leiden.