Gemeente wijst kantorenpand Westerpoort aan als opvanglocatie

De gemeente heeft de Haagse Schouwweg 8a tot 8n als geschikte locatie voorgesteld aan het COA. Dit is een kantoorpand dat tegenover het Holiday Inn ligt en dat onderdeel is van het gebied waar de nieuwe wijk Westerpoort gepland is. Deze locatie is voor de periode van maximaal 5,5 jaar voor opvang beschikbaar. Er zijn afspraken gemaakt tussen de eigenaar van het pand, het COA en de gemeente over het beschikbaar stellen van de locatie.

De gemeente gaat ervan uit dat er plek is voor ongeveer 350 asielzoekers. Het COA wil het pand snel klaar maken voor de crisisnoodopvang van de 100 mensen. Dit zijn de mensen die op dit moment, tot uiterlijk 1 juli, in de 3 Octoberhal verblijven. De planning is dat de opvanglocatie aan de Haagse Schouwweg voor deze mensen begin juni klaar is. De crisisnoodopvang zal naar verwachting circa een half jaar in gebruik zijn. Gedurende die tijd verbouwt men het pand, zodat het daarna geschikt is voor de opvang van in totaal circa 350 asielzoekers.

Informatieavond

De gemeente en het COA organiseren op woensdag 25 mei een informatieavond. De informatieavond vindt plaats van 20:00 tot 21:30 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in het ECC Leiden, hoofdingang voormalig Holiday Inn. Aanmelden voor de informatieavond kan via een email aan: d.van.der.krogt@leiden.nl. U kunt dit emailadres ook gebruiken als u nog vragen heeft over de informatieavond.

De bewonersbrief kunt u hier lezen.

Engelberthahoeve

Tegelijkertijd is bekend gemaakt dat de Engelberthahoeve niet in aanmerking komt als opvanglokatie. Stadsherstel heeft een makelaar in de hand genomen voor “short stay” bewoning.

Ger Koper, foto: Google Streetview