Laatste fase riolenproject Hoge Mors

Op 12 april heeft het projectteam in het Denksportcentrum het voorlopig ontwerp van het beplantingsplan behandeld. Er was een 10-tal geïnteresseerde bewoners. Het voorlopig ontwerp van het beplantingsplan kunt u samen met de presentatie en het verslag van de avond terugvinden onderaan de verschillende deelgebieden op doemee.leiden.nl.

Inmiddels is ook de ontwerptoelichting op het voorlopig ontwerp afgerond en onderaan de hoofdpagina geplaatst op doemee.leiden.nl. Dit boekje is het vervolg op de toelichting van het schetsontwerp. Beide zijn te downloaden via deze link.

Ook het schema voor de toekomstige presentaties is bijgewerkt. Daarbij gaat het over het definitieve ontwerp. Er is dus alléén maar sprake van een presentatie door het team, wijzigingen kunnen niet meer plaats vinden. Het schema is als volgt:

  • 20-24 juni: delen met vaste groep van betrokken buurtbewoners
  • 24 juni – 8 juli: ontwerp en toelichting beschikbaar op doemee.leiden.nl.
  • 20 oktober: behandeling uitvoeringsbesluit door de gemeenteraad.

Ger Koper