Verkeersonderzoek Autoluwe Binnenstad

Uitnodiging online bijeenkomst
Verkeersonderzoek Autoluwe Binnenstad

Datum:              9 juni 2022
Tijd:                    19.00 – 20.30 uur
Plaats:               Online. Link volgt op de dag van de bijeenkomst
Voor:                  Inwoners van Leiden, wijkverenigingen, ondernemersverenigingen, vervoersorganisaties en belangenorganisaties 

Graag nodigen we u uit voor de online bijeenkomst over de resultaten van het Verkeersonderzoek Autoluwe Binnenstad.

Achtergrond

De prachtige historische binnenstad van Leiden is niet gebouwd voor veel verkeer en geparkeerde auto’s. Omdat Leiden naar verwachting blijft groeien, moeten we actie ondernemen. Aan de hand van de Agenda Autoluwe Binnenstad maken we de binnenstad van Leiden stap voor stap groener, gezonder, aantrekkelijker en (verkeers)veiliger. Hiervoor zijn verkeersmaatregelen nodig die effect hebben op de doorstroming van verkeer en verkeersveiligheid in onze stad en regio. Gemeente Leiden heeft dit effect met een uitgebreid verkeersonderzoek onderzocht en deelt nu graag de uitkomsten.

Verkeersonderzoek

De volgende maatregelen zijn onderzocht:

  • De busroute Stationsweg/Steenstraat verplaatsen naar de Morssingel-Morsweg-Rijnzichtbrug-Haagweg-Noordeinde-Breestraat;
  • De Rijnzichtbrug in één of twee richtingen afsluiten voor autoverkeer;
  • De Turfmarkt afsluiten voor autoverkeer.

We onderzochten wat de gevolgen zijn voor het verkeer in de stad en regio. Hierbij hielden we rekening met bestemmingsverkeer en logistiek verkeer. Ook geven de onderzoeksresultaten inzicht in de betrouwbaarheid en veiligheid van de nieuwe busroute. Verder is gekeken welke knelpunten door de verkeersmaatregelen ontstaan en welke oplossingen er daar voor zijn.

Bijeenkomst bijwonen

We willen graag dat zoveel mogelijk inwoners en organisaties van Leiden deze bijeenkomst kunnen bijwonen. Daarnaast willen we de bijeenkomst graag opnemen zodat wie er niet bij kan zijn, deze later kan terugkijken. Daarom doen we de bijeenkomst digitaal. U kunt zich tot 8 juni aanmelden voor de bijeenkomst via autoluw@leiden.nl. U ontvangt dan de link naar de bijeenkomst op 9 juni.

Video opname

We nemen de bijeenkomst op. Kunt u niet bij de bijeenkomst zijn, dan kunt u deze later bekijken. De video is vanaf 9 juni beschikbaar via Verkeersonderzoek Autoluwe Binnenstad.

Let op: Wilt u tijdens de bijeenkomst aanwezig zijn, maar heeft u bezwaar tegen de video opname? Zet u in dat geval tijdens de gehele bijeenkomst uw camera en microfoon uit.

Meer informatie

U vind meer informatie op onze pagina Autoluwe Binnenstad – Gemeente Leiden. Wilt u dat we u actief op de hoogte houden over het verkeersonderzoek? Stuur dan een antwoord op deze e-mail (naar autoluw@leiden.nl) en vermeld bij het onderwerp: Aanmelden informatie verkeersonderzoek.

Met vriendelijke groet,

Menno van Dijk, Projectleider verkeersonderzoek Autoluwe Binnenstad